Thứ Sáu, 10-06-2022 | 11:18

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN - ĐỢT 1 - NĂM 2022

  1. Thí sinh vui lòng xem file đính kèm.
  2. Thí sinh vui lòng nhận giấy báo dự thi tại trường từ 8g00 đến 16g00 ngày 12/6/2022 đến 15/6/2022.
  3. Thí sinh điều chỉnh, sửa hồ sơ nếu sai sót tại phòng Đào tạo trước ngày 15/6/2022.
  4. Ngày 16/6/2022 Thi năng khiếu đợt 1 vào lúc 7g00. Thí sinh đến dự thi ăn mặc đẹp, lịch sự. Và nhớ mang theo Giấy báo dự thi năng khiếu, CMND hoặc CCCD và biên lai hồ sơ để kiểm tra đối chiếu.