Thứ Tư, 04-01-2023 | 15:16

DANH SÁCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM 1A, CAO ĐẲNG KHÓA 35, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Cập nhật ngày 9/1/2023)

Danh sách GDMN35 - THSP1A_3

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn THSP1A sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 09/01/2023, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).