Thứ Hai, 11-03-2024 | 14:07

DANH SÁCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM 1A, CAO ĐẲNG KHÓA 36, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Ngày 11.3.2024)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn THSP1A sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 13/3/2024, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).