Thứ Sáu, 10-03-2023 | 09:00

DANH SÁCH THỰC HÀNH SƯ PHẠM 2, ĐỢT 1 VÀ 2, CAO ĐẲNG KHÓA 34, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Cập nhật ngày 14/03/2023)

- XEM DANH SÁCH ĐỢT 1

- XEM DANH SÁCH ĐỢT 2

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn THSP2, Đợt 1&2 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 13/3/2023, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).