Thứ Năm, 10-12-2020 | 08:31

DANH SÁCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA 1, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KHÓA 31, HỆ CHÍNH QUY (Cập nhật 16/12/2020)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn TTCK1 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 14/12/2020, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).