Thứ Hai, 27-11-2023 | 09:07

DANH SÁCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA 1,2, CAO ĐẲNG KHÓA 34, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Cập nhật 30/11/2023)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

- Sinh viên các khóa trước đăng ký đi thực tập cuối khóa 1,2 lại hết ngày 11/12/2023 (Thứ 2).

- Thời gian tiến hành từ ngày 02/01/2024 đến 22/03/2024 (10 tuần) trong đó:

  • Đợt 1: Thực tập cuối khóa 1 từ ngày 2/01/2024 đến 02/02/2024

(5 tuần) nghỉ tết 2 tuần từ 05/02/2024 đến 18/02/2024

  • Đợt 2: Thực tập cuối khóa 2 từ ngày 19/02/2023 đến 22/03/2024 (5 tuần).

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn TTCK1,2 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 30/11/2023, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).