Thứ Tư, 13-01-2021 | 09:38

DANH SÁCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA 2, CAO ĐẲNG KHÓA 31, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, HỆ CHÍNH QUY (Cập nhật ngày 20/01/2021)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY.

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn TTCK2 sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 18/01/2021, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên).