Thứ Hai, 19-10-2020 | 10:09

DANH SÁCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA 2,TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ CHÍNH QUY, NGÀNH SƯ PHẠM ÂM NHẠC K.19, SƯ PHẠM MỸ THUẬT K.19, SƯ PHẠM TIẾNG ANH K.8, GIÁO DỤC CÔNG DÂN K.8 (Ngày 19/10/2020)

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn TTCK2 liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919.653.092)