Thứ Hai, 18-09-2023 | 11:15

DANH SÁCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, HỆ VLVH, NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, KHÓA 21 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC (Cập nhật ngày 22/09/2023

XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

(Mọi thắc mắc về danh sách các đoàn TTCK sinh viên liên hệ Thầy Ngô Nhật Vũ - SĐT: 0919653092 đến hết ngày 21/09/2023, sau thời gian trên sẽ không giải quyết các khiếu nại của Sinh viên)