Thứ Năm, 12-12-2019 | 09:32

Danh sách trúng tuyển và kế hoạch khai giảng lớp liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học - Ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật năm 2019

Danh sách trúng tuyển và kế hoạch khai giảng
Lớp liên thông Đại học hình thức Vừa làm vừa học
Ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật năm 2019

 

 Môn thi và điểm trúng tuyển

1. Ngành Sư Phạm Âm Nhạc:
+ DM1: Kiến thức AN;
+ DM2: Thanh nhạc (hệ số 2);
+ DM3: Nhạc cụ (hệ số 2)
+ Điểm trúng tuyển: 30.0
2. Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật
+ DM1: Kiến thức MT;
+ DM2: Hình họa (hệ số 2);
+ DM3: Vẽ màu (hệ số 2);
+ Điểm trúng tuyển: 34.5

 

Kết quả tuyển sinh download tại đây

Danh sách trúng tuyển download tại đây

Kế hoạch khai giảng download tại đây