Thứ Tư, 16-09-2020 | 18:07

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN (BỔ SUNG TIẾP THEO CHIỀU NGÀY 18/9/2020)

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GDMN

(BỔ SUNG TIẾP THEO CHIỀU NGÀY 18/9/2020)

 

Thí sinh vui lòng xem file đính kèm sau đây.

 

Một số lưu ý:

- Thí sinh thi năng khiếu đợt 2 chưa có tên trong danh sách công bố vào ngày 14/9/2020 vui lòng xem danh sách này.

- Thí sinh có tên trong danh sách này thi năng khiếu tại phòng thi số 2, phòng chờ B8.

- Nhận giấy báo dự thi lúc 13 giờ ngày 17/9/2020 hoặc 13g00 ngày 18/9/2020.

- Trường hợp Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện: Đóng lệ phí và nhận giấy báo tại phòng Đào tạo (gặp cô Thuận)