Thứ Sáu, 25-08-2017 | 14:29

KẾ HOẠCH - THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018 (cập nhật 14g15 - 21/9/2017)

KẾ HOẠCH - THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

(Vui lòng xem các file đính kèm dưới đây)

 

Kế hoạch năm học 2017-2018.

Thời khóa biểu năm 1 ngành GDMN.

Thời khóa biểu năm 1 các ngành khác.

Thời khóa biểu năm 2 ngành GDMN.

Thời khóa biểu năm 2 các ngành khác.

Thời khóa biểu năm 3 ngành GDMN.

Thời khóa biểu năm 3 các ngành khác.

Thời khóa biểu năm 1 Trung cấp chuyên nghiệp ngành SPMN K7.

Thời khóa biểu năm 2 Trung cấp chuyên nghiệp ngành SPMN K6.

 (cập nhật 14g15 - 21/9/2017)

Lưu ý:

         - Sinh viên năm 1 bậc Cao đẳng hệ Chính quy học Giáo dục quốc phòng - An ninh bắt đầu từ ngày 05/9/2017. Sinh viên có mặt tại sân trường Cơ sở 2 Quận 9 lúc 7g300.

         - Sinh viên trả nợ học phần xem thời khóa biểu và đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở 1 trước 01 tuần khi học phần bắt đằu vào học chính thức.