Thứ Tư, 28-03-2018 | 15:31

Kế hoạch thi Tốt nghiệp năm 2018 - Trung cấp và Cao Đẳng.

Kế hoạch thi Tốt nghiệp năm 2018 - Trung cấp và Cao Đẳng.

Trung cấp chính quy và vừa làm vừa học.

Cao đẳng vừa làm vừa học.

 

Lịch ôn tập:

Trung cấp vừa làm vừa học:

   + Cả ngày 07/4/2018: Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (Phòng học E6).

   + Cả ngày 08/4/2018: Thực hành nghề nghiệp (Phòng học E17).

   + Cả ngày 14/4/2018: Giáo dục chính trị (Phòng học E21).

Cao đẳng vừa làm vừa học:

   + Cả ngày 14/4/2018: Kiến thức chuyên ngành - (Phòng học E6 - Khóa/Lớp: K16A,B,C).

   + Cả ngày 06/5/2018: Kiến thức cơ sở ngành  - (Phòng học E6 - Khóa/Lớp: K16A,B,C).

Lịch thi đợt 1: Tháng 4 - 2018

+ Ngành Giáo dục Đặc biệt - K6: Sáng 7g30: Ngày 07/4/2018: Kiến thức cơ sở ngành.

                                              Chiều 13g30: Ngày 07/4/2018: Kiến thức chuyên ngành.

+ Ngành Giáo dục mầm non - K16CC: Sáng 8g00: Ngày 08/4/2018: Kiến thức cơ sở ngành.

                                                      Chiều 13g30: Ngày 08/4/2018: Kiến thức chuyên ngành.

 

Mọi chi tiết liên hệ: 0908787600 để được giải đáp.