Thứ Năm, 02-05-2024 | 10:04

KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 - NĂM 2024 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Hội đồng tốt nghiệp thông báo kết quả thi tốt nghiệp Đợt 2 năm 2024 - hệ Vừa làm vừa học.

+ Sinh viên vào trang điểm cá nhân để biết chi tiết điểm.

+ Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 06/05 -> 17/05/2024. Sinh viên nhận mẫu đơn và nộp đơn phúc khảo tại phòng Đào tạo, khoa học và HTQT.