Thứ Sáu, 13-01-2017 | 15:08

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ DANH SÁCH THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

LỊCH THI, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ DANH SÁCH THI

KỲ THI TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT 1 NĂM 2017

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 

Ngày

Buổi

Giờ có mặt

Trình độ đào tạo

Môn thi

Phòng thi

Địa điểm thi

Download danh sách

THỨ 7

14/01/2017

SÁNG

7h45’

CAO ĐẲNG

KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

01

B1

 Download

02

B2

03

B4

04

B4

05

E5

06

E7

07

E15

08

E17

09

E18

10

E20

11

E21

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

12

B5

 Download

13

B6

14

B8

15

B8

CHIỀU

13h00

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP

12

B5

 Download

13

B6

14

B8

15

B8

CHỦ NHẬT

15/01/2017

SÁNG

7h45’

CAO ĐẲNG

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

01

B1

 Download

02

B2

03

B4

04

B4

05

E5

06

E7

07

E15

08

E17

09

E18

10

E20

11

E21

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

12

B8

Download 

13

B8

14

B8

15

B8