Thứ Ba, 07-06-2022 | 09:26

(CẬP NHẬT MỚI) LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - HỌC KỲ 1 - LẦN 2 - NĂM HỌC 2021 - 2022  (CTXH7, CTXH8, KTCBMA1, GDMN-K33, GDMN-K34). 

Lịch thi kết thúc học phần - Hệ cao đẳng chính quy - Học kỳ 1 - Lần 2 - Năm học 2021-2022 (Cập nhật mới nhất)

 

 

Lưu ý: Do điều kiện khách quan, nhà trường sẽ hoãn tổ chức thi kết thúc học phần môn tiếng Anh 3 dành cho sinh viên năm II (CTXH 7&8 + GDMNK33). Các học phần khác vẫn được tổ chức thi theo đúng kế hoạch trên. Đọc thông báo chi tiết tại đây!