Thứ Năm, 16-05-2024 | 15:32

Lịch thi kết thúc học phần lần 1 và 2 - Học kì 1 - Năm học 2023 - 2024 - Ngành giáo dục mầm non - Khóa/Lớp K22 - Trình độ cao đẳng - Hệ vừa làm vừa học

Lịch thi kết thúc học phần lần 1 và 2 - Học kì 1 - Năm học 2023 - 2024 - Ngành giáo dục mầm non - Khóa/Lớp K22 - Trình độ cao đẳng - Hệ vừa làm vừa học 

(Sinh viên bấm vào đây để xem danh sách và lịch thi chi tiết)