Thứ Ba, 01-12-2020 | 07:53

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

THÔNG ĐIỆP 5K:

KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TỤ TẬP - KHAI BÁO Y TẾ

       Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã chính thức khuyến cáo Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ mỗi người dân cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với dịch COVID-19.

       Trước tình hình dịch bệnh bắt đầu có sự lây nhiễm trong cộng đồng trở lại, Nhà trường mong sinh viên, giảng viên, cán bộ, công nhân viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP.Hồ Chí Minh cùng lan tỏa thông điệp này mạnh mẽ hơn nữa, đề cao cảnh giác, nâng cao trách nhiệm chung tay ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vì sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.