Thứ Tư, 01-02-2023 | 10:43

SỔ TAY SINH VIÊN KHÓA HỌC 2022-2025

SỔ TAY SINH VIÊN KHÓA HỌC 2022-2025

       Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên; cung cấp các thông tin liên quan đến việc tổ chức học tập, rèn luyện của sinh viên và các thông tin khác, Nhà trường gửi đến sinh viên cuốn sổ tay sinh viên khóa học 2022-2025.

       Link: Sotaysinhvien2022-2025