Thứ Tư, 16-08-2023 | 14:02

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 - NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY - NĂM HỌC 2023 - 2024.

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 - NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG - HỆ CHÍNH QUY - NĂM HỌC 2023 - 2024. 

LƯU Ý: SINH VIÊN NÊN THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN ĐỂ BIẾT PHÒNG HỌC, NGÀY NGHỈ VÀ HỌC BÙ (NẾU CÓ). 

(Bấm vào đây để xem chi tiết)