Thứ Ba, 20-10-2020 | 00:00

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 2020-2021 (cập nhật 8g00 ngày 28/10/2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM 2020-2021

 (CẬP NHẬT 8G00 NGÀY 28/10/2020)

Thời khóa biểu: Vui lòng xem file đính kèm sau đây.

- Sinh viên tuyệt đối không thay đổi nhóm lớp học.

- Sinh viên đăng ký học lại từ ngày: 1/9/2020 đến 11/9/2020 tại phòng Đào tạo cơ sở 1 trong giờ hành chính.

- Danh sách sinh viên đăng ký chuyên đề chuyên sâu Âm nhạc.

- Danh sách sinh viên đăng ký chuyên đề chuyên sâu Mỹ Thuật

- Danh sách sinh viên đăng ký chuyên đề chuyên sâu Đặc biệt

- Danh sách sinh viên đăng ký chuyên đề chuyên sâu CS trẻ nhà trẻ

Danh sách sinh viên đăng ký chuyên đề chuyên sâu TCHĐ Nhận thức

- Danh sách sinh viên đăng ký chuyên đề chuyên sâu Tiếng Anh

 

Các Lớp trưởng liên hệ Thầy Đình Vũ để đăng ký lại HPTTKLTN (vì có sự thay đổi)

 Các vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ: 0908787600.