Thứ Hai, 31-07-2017 | 17:21

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỢT 1 - 2017

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 - 2017

Ghi chú: Cách tính Tổng điểm xét tuyển ngành Sư phạm Tiếng Anh:

Điểm xét tuyển = (Toán + Văn + Tiếng Anh*2)*3/4 (làm tròn đến 0.25) + Điểm ưu tiên