Thứ Tư, 09-10-2019 | 16:11

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NĂM HỌC 2019-2020

Phòng Đào tạo công bố kết quả học quốc phòng của năm học 2019-2020. Sinh viên vui lòng nhấn vào link bên dưới để xem kết quả. Mọi thắc mắc về kết quả, sinh viên vui lòng liên hệ thầy Võ Đình Vũ, phó phòng Đào tạo hoặc gọi điện 0908787600 trước ngày 21/10/2019 để được hỗ trợ.

Điểm QP sinh viên các ngành sư phạm

Điểm QP sinh viên lớp CTXH