Thứ Tư, 01-06-2022 | 08:10

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO - KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI VÀ THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO - KỲ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022 - HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Phòng đào tạo thông báo kết quả thi tốt nghiệp và thời gian nhận đơn phúc khảo như sau:

1. Kết quả thi tốt nghiệp: sinh viên truy cập trang điểm cá nhân hoặc theo dõi tại bảng tin đào tạo của hệ VLVH để xem kết quả thi.

2. Thời gian nhận đơn phúc khảo: sinh viên nhận và nộp đơn phúc khảo tại Phòng Đào tạo từ ngày 30/05/2022 đến 16h ngày 10/06/2022.