Thứ Năm, 23-07-2020 | 16:27

Thông Báo thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp Hệ Chính quy và Vừa làm vừa học năm 2020 - Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

THÔNG BÁO

Về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Chính quy và Vừa làm vừa học năm 2020 - Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

Phòng Đào tạo thông báo đến các đơn vị và học sinh về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Chính quy và Vừa làm vừa học năm 2020 – Trình độ Trung cấp chuyên nghiệp như sau:

STT

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

SỐ TIẾT

MÔN THI TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG HỌC PHẦN TRONG MÔN TN

ĐỊA ĐIỂM

1

27/07/2020

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Sự phát triển của trẻ mầm non 2

E21

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Những vấn đề cơ bản của giáo dục học mầm non

2

28/07/2020

Sáng

7h30’ -> 11h30’

10

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

E21

Chiều

13h00’ -> 17h00

3

29/07/2020

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Thực hành nghề nghiệp

Phương pháp Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non

E21

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với tác phẩm văn học