Thứ Tư, 08-03-2023 | 09:50

Thông Báo thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học năm 2023

THÔNG BÁO

Về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm 2023 - Trình độ Cao đẳng

 

 Phòng Đào tạo thông báo đến các đơn vị và sinh viên, học sinh về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm 2023 – Trình độ Cao đẳng như sau:

 

1. NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON:

STT

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

SỐ TIẾT

MÔN THI TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG HỌC PHẦN TRONG MÔN TN

ĐỊA ĐIỂM

1

11/03/2023

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức cơ sở ngành

Tâm lý học đại cương và lứa tuổi

E6

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Giáo dục học đại cương và lứa tuổi

2

12/03/2023

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức chuyên môn

Tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non

E6

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

 2. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP DOWNLOAD TẠI ĐÂY