Thứ Ba, 12-12-2023 | 13:59

Thông Báo thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

Về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm học 2023-2024 - Trình độ Cao đẳng

 Phòng Đào tạo thông báo đến các đơn vị và sinh viên, học sinh về thời gian và địa điểm ôn tập tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học năm học 2023-2024 – Trình độ Cao đẳng như sau:

 1. NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON:

STT

NGÀY

BUỔI

THỜI GIAN

SỐ TIẾT

MÔN THI TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG HỌC PHẦN TRONG MÔN TN

ĐỊA ĐIỂM

1

16/12/2023

(Thứ 7)

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức cơ sở ngành

Tâm lý học đại cương và lứa tuổi

E6

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Giáo dục học đại cương và lứa tuổi

2

17/12/2023

(Chủ nhật)

Sáng

7h30’ -> 11h30’

5

Kiến thức chuyên môn

Phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm non làm quen với môi trường xung quanh

E6

Chiều

13h00’ -> 17h00

5

Phương pháp hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ Mầm non

 2. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP DOWNLOAD TẠI ĐÂY