Thứ Năm, 12-08-2021 | 08:37

THÔNG BÁO TUYỂN SINH - NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN & CÔNG TÁC XÃ HỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

NGÀNH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN & CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

 

 

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thành phố Chí Minh thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính qui các ngành thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp năm 2021 thí sinh vui lòng xem file đính kèm dưới đây.