Thứ Tư, 06-03-2013 | 14:01

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Chức năng : Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất trong trường, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đầu tư, khai thác, sử dụng và quản lý tài sản, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội. Đảm bảo vệ sinh môi trường.
 

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA 

PHÒNG QUẢN TRỊ – THIẾT BỊ

(Trích Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường CĐSPTWTPHCM)

 

  • Chức năng :

            Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất trong trường, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đầu tư, khai thác, sử dụng và quản lý tài sản, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội. Đảm bảo vệ sinh môi trường.

  • Nhiệm vụ :
  • Lập kế hoạch, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức mua sắm, phân phối, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, … tất cả các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội trong toàn trường. Photo tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập, tuyển sinh và các công tác khác theo yêu cầu của nhà trường. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, sửa chữa hệ thống Internet trong toàn trường, đảm bảo hệ thống mạng hoạt động liên tục và có hiệu quả.
  • Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính tổ chức kiểm tra, sửa chữa, tu bổ, cải tạo,… những cơ sở vật chất sẵn có.  Lập dự án tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, nghiệm thu và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình công cộng phục vụ cho sinh hoạt chung của toàn trường, phối hợp với các đơn vị tổ chức sửa chữa, mua sắm vật dụng, trang bị tiện nghi nội thất cho các phòng làm việc, lớp học, hội trường, giảng đường, kí túc xá …
  • Đảm bảo điện, nước hoạt động tốt. Đảm bảo phục vụ các yêu cầu về âm thanh, ánh sáng, trang trí, quay phim, chụp ảnh, xe đưa rước CB-GV-CNV và SV, … cho  các đợt sinh hoạt tập thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, tiếp khách, … theo yêu cầu của nhà trường và các đơn vị.
  • Đảm bảo công tác lao động vệ sinh trong toàn trường. Phối hợp với các đoàn thể và đơn vị trong nhà trường thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan nhà trường: sạch, đẹp, an toàn và văn minh.
  • Lập và lưu giữ các hồ sơ quản lí tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường. Báo cáo định kì theo yêu cầu của cấp trên về cơ sở vật chất của nhà trường.