Thứ Tư, 02-01-2013 | 09:18

Phòng quản trị thiết bị

Lãnh Đạo Phòng

  • Nguyễn Đăng Anh Thư (Phó phòng phụ trách)
Văn phòng : 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 028.38303589
Fax  
Website : http://www.cdsptw-tphcm/
Email

- qttb@ncehcm.edu.vn

- qttb@cdsptw.vn