Thứ Tư, 04-11-2015 | 13:31

DANH MỤC SÁCH NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỢT 1/2015

      Thư viện giới thiệu đến Quý bạn đọc danh mục sách ngành Công tác xã hội đợt 1/ 2015. Bạn đọc có thể tham khảo tại thư viện cơ sở 1 và thư viện cơ sở 2.

STT Nhan đề Số lượng
1 Công tác xã hội cá nhân  / Lê Chí An (dịch).- 20
2 Giáo trình xã hội học gia đình / Mai Huy Bích .- 20
3 Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội  / Gordon Mace, Franois Petsry, Lê Tiến Minh dịch .- 20
4 Giáo trình công tác xã hội nhóm  / Nguyễn Thị Thái Lan,....- 20
5 Giáo trình nhập môn An sinh xã hội / TS Nguyễn Hải Hữu .- 20
6 Phát triển cộng đồng/ Nguyễn Thị Oanh .- 20