Thứ Hai, 31-05-2021 | 13:52

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN KIẾN THỨC THÔNG TIN TRỰC TUYẾN

Mục đích: Giúp người dùng tin dễ dàng tiếp cận và chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả.

1. Modul 1:  Hướng dẫn tra cứu tài liệu qua mục lục trực tuyến OPAC

1.1. Nội dung Modul 1: 

Vui lòng xem file đính kèm

1.2. Bài tập Modul 1: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2_Jc8NpLDHTRQ8cbE3oK0oNmBZbjRL6b3gbmMCZTbSYrB8A/viewform 

2. Modul 2: Hướng dẫn tìm kiếm và đánh giá thông tin trên Internet

2.1. Nội dung Modul 2:

Vui lòng xem file đính kèm

2.2. Bài tập Modul 2:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScykV0PgRs06bzMEFeit91IeCRdzVSxTd_Qu4mtkk9w2dgM2g/viewform

3. Phiếu khảo sát: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuLI2O_f6fDaU31tXEifQrhEwQckLT8yJ_7e32ekkKo3vr3g/viewform 

 

 Mọi ý kiến phản hồi, góp ý xin vui lòng gửi về cho Thư viện qua:

1. Email: tv@cdsptwhcm.edu.vn

2. Facebook Thư viện: Thư viện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp.Hồ Chí Minh

3. Số điện thoại/ zalo: 093106564 (C. Diễm)

Trân trọng cảm ơn./.