Thứ Hai, 28-10-2019 | 15:28

THỜI GIAN LÀM VIỆC NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO

THỜI GIAN LÀM VIỆC NĂM HỌC 2019-2020

- CƠ SỞ 1: 

+ Sáng : 8h00 - 12h00.

+ Chiều : 13h30 - 17h30.

(Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)

Trực ngoài giờ :  Thứ bảy (tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng)

+ Sáng 8h00 - 12h00.

+ Chiều 13h30 - 16h30.

 

- CƠ SỞ 2: 

+ Sáng : 7h30 - 12h00

+ Chiều : 13h00 - 16h30

Trực ngoài giờ :  Tại phòng đọc (P.304), phòng học nhóm (P.302)

+ Trưa: 12h00 - 13h00

(Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, sinh viên cần liên hệ trước với cán bộ thư viện trước khi sử dụng ngoài giờ tại phòng đọc và phòng học nhóm)