TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH NĂNG KHIẾU 2019
Nhập số báo danh hoặc họ tên


Ví Dụ SBD: 0006 nhập vào: 0006