TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU 2019
Nhập Số báo danh


Ví Dụ số SBD: M.0017 nhập vào: M.0017
Thí sinh tham dự kỳ thi quốc gia vui lòng đăng nhập vào tài khoản do Bộ giáo dục và Đào tạo cấp trên trang
http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn để kiểm tra điểm thi năng khiếu. Mọi thông tin sai sót về điểm thi vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách số 0778875877 (gặp thầy Hiệu).
Hạn cuối phản hồi trước 17 giờ ngày 20/7/2019.