Biểu MẫuBan Thanh Tra Nhân Dân

               Lãnh Đạo

  • Phùng Duy Hòng Yến (Trưởng ban)
Văn phòng : Số 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 0903186154
Fax
Website : http://www.cdsptw-tphcm.vn
Email : yenphungduyhoang@ncehcm.edu.vn

Văn Bản Pháp Quy