Thông BáoBan Thanh Tra Nhân Dân

               Lãnh Đạo

  • Đỗ Đình Nghĩa (Trưởng ban)
Văn phòng : Số 182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : 0985212427
Fax
Website : http://www.cdsptw-tphcm/
Email : dodinhnghia@cdsptw-tphcm.vn

Biểu Mẫu

    Văn Bản Pháp Quy