Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11


Thứ Sáu, 29-10-2021 | 15:08

Công tác chuẩn bị đầu tư

Công tác chuẩn bị đầu tư

STT

Tên công việc

Tiến độ

1.     

Khảo sát địa chất

Đã hoàn thành

2.     

Khảo sát địa hình

Đã hoàn thành

3.     

Giám sát khảo sát địa chất

Đã hoàn thành

4.     

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Đang thực hiện

5.     

Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Đang thực hiện

6.     

Thẩm duyệt PCCC (Công an TPHCM)

Chưa thực hiện

7.     

Thẩm định dự án (Sở Xây dựng)

Chưa thực hiện

Xem file đính kèm tại đây