Chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11


Thứ Sáu, 29-10-2021 | 14:53

QUYẾT ĐỊNH VỀ việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Giảng đường đa năng - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH

 VỀ việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Giảng đường đa năng - Trường Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố Hồ Chí Minh 

 Xem file quyết định tại đây