Thứ Bảy, 01-12-2012 | 00:00

Bản đồ đường đi CS2

Cơ sở 2: đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Q.9, Tp.HCM


Xem Trường CĐSPTW - TP.HCM (cơ sở 2) ở bản đồ lớn hơn