Thứ Bảy, 01-12-2012 | 00:00

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG NHIỆM KÌ 2009-2014

             

              Hiệu trưởng :                       

                      PGS.TS  LÊ VĂN TIẾN

                      Điện thoại : 08.38399539

                      Email : tienlevan@ncehcm.edu.vn

 

              Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo :

                     Th.S  NGUYỄN NGUYÊN BÌNH

                     Điện thoại : 08.38390606

                     Email : binhnguyennguyen@ncehcm.edu.vn

 

              Phó Hiệu trưởng phụ trách NCKH&HTQT :

                     T.S  NGUYỄN THỊ KIM ANH

                     Điện thoại : 08.38390606

                     Email : anhnguyenthikim@ncehcm.edu.vn