Thứ Bảy, 01-12-2012 | 00:00

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG:

1. ThS. Nguyễn Nguyên Bình, Phó Hiệu trưởng phụ trách

Điện thoại : 028.38390606

Email : binhnguyennguyen@ncehcm.edu.vn