Thứ Tư, 01-05-2013 | 00:00

Thông Tin Liên Hệ

 

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN ĐÀO TẠO, TUYỂN SINH

Điện thoại: 0966036898 (Cô Thuận) - 0919653092 (Thầy Vũ)

028.38.303.590 – 028.38.390.606.

Email: tuyensinh@ncehcm.edu.vn

Facebook:  www.facebook.com/CM3.cdsptw.tphcm/

 

LIÊN HỆ PHÒNG TỔ CHỨC

Điện thoại:   (0283)835-9959

Email:  phuongnguyenthuy@ncehcm.edu.vn

Email: tchc@ncehcm.edu.vn

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT WEBSITE

Hotline: 0378467969

Email:   laihuynhchi@ncehcm.edu.vn