Thứ Tư, 01-05-2013 | 00:00

Thông Tin Liên Hệ

 

GIẢI ĐÁP THÔNG TIN ĐÀO TẠO, TUYỂN SINH

Điện thoại:   (083)830-3590

Hotline:   

Emailgenesisdoan@gmail.com; vuongchicao@cdsptw-tphcm.vn

Facebook:  www.facebook.com/cdsptw.tphcm

Yahoo:   

 

LIÊN HỆ PHÒNG TỔ CHỨC

Điện thoại:   (083)835-9959

Hotline:

Email:  phuongnt@cdsptw-tphcm.vn

Yahoo

 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT WEBSITE

Điện thoại:    (083)830-9968

Hotline

Email:   trungnlt@cdsptw-tphcm.vn

Yahoo: