Thứ Bảy, 14-09-2013 | 08:21

Thông điệp của Tổng thống Putin gửi nước Mĩ

Bài viết của Putin trên New York Times

"Những sự việc xảy ra gần đây xung quanh vấn đề Syria đã thôi thúc tôi phải lên tiếng trực tiếp tới những người dân và giới lãnh đạo Mỹ. Điều này cần phải được thực hiện giữa thời điểm thông tin giữa các xã hội của chúng ta không đủ."

Mời bạn xem chi tiết tại : http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/bai-viet-cua-putin-tren-new-york-times-2879043.html