Thứ Sáu, 28-08-2020 | 22:40

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON KỲ THI TUYỂN SINH NĂM 2020 (đợt 1)

Thí sinh vui lòng xem file đính kèm

Ghi chú:

ngày 5/10/2020 thí sinh xem kết quả trúng tuyển bằng điểm thi thpt 2020