Thứ Hai, 31-07-2017 | 15:58

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2017

(KHỐI NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM)

(Kèm theo Công văn số 351/TCDN-DNCQ ngày 21/02/2017 của

Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề)

 

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP. Hồ Chí Minh

2. Mã trường:         CM3

3. Địa chỉ: 182 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

4. Website:    www.cdsptw-tphcm.vn           Email:dt@ncehcm.edu.vn

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH

  1. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.
  2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
  3. Hình thức tuyển sinh

-         Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017 và kết quả Học bạ THPT.

-         Phân bổ chỉ tiêu xét tuyển (dự kiến)

+ Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia 2017: 80% tổng chỉ tiêu.

Xét tuyển từ kết quả  kết quả Học bạ THPT: 20% tổng chỉ tiêu.

  1. Thông tin tuyển sinh chi tiết

TT

Mã ngành, nghề đào tạo

Tên ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng chính quy

Tổ hợp môn xét tuyển

1

6760101

Công tác Xã hội

90

1. C00: Văn, Sử, Địa.

2. D01: Văn, Toán, Tiếng Anh.

3. D14: Văn, Sử, Tiếng Anh.

4. D15: Văn, Địa, Tiếng Anh.

2

6810501

Kinh tế gia đình

(chuyên ngành Dinh dưỡng cộng đồng)

60

1. A00: Toán, Lý, Hóa.

2. A01: Toán, Lý, Tiếng Anh.

3. B00: Toán, Hóa, Sinh.

4. B03: Văn, Toán, Sinh.

 

III. MÔ TẢ NGÀNH, NGHỀ ĐÀO TẠO

1. Ngành Công tác xã hội.

Trường bắt đầu tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành Công tác xã hội trình độ cao đẳng chính quy từ năm 2013.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Nhân viên xã hội tại các cơ sở xã hội; điều phối viên chương trình, dự án; giám đốc, quản lý các trung tâm, nhà mở, các dịch vụ xã hội; hoặc làm việc tại các công ty, xí nghiệp, bệnh viện, cơ quan đoàn thể xã hội, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

2. Ngành Kinh tế gia đình - Chuyên ngành dinh dưỡng cộng đồng.

 Trường bắt đầu tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành Kinh tế gia đình - Chuyên ngành dinh dưỡng cộng đồng từ năm 2009.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Chuyên viên dinh dưỡng tại các trung tâm dinh dưỡng, trường học, khách sạn - nhà hàng, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp, cơ sở sản xuất và dịch vụ . . .  Chuyên viên quản lý bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp, khách sạn - nhà hàng.

 *Thông tin tuyển sinh chi tiết: Truy cập Website: www.cdsptw-tphcm.vn