Thứ Bảy, 17-08-2013 | 09:54

Mẫu văn bản hành chính Cs2

Cập nhật ngày 02/9/2013
 
1. Công văn gửi 01 đơn vị (tải về hoặc mở file)
2. Công văn gửi nhiều đơn vị (tải về hoặc mở file)
3. Mẫu báo cáo (tải về hoặc mở file)
4. Biên bản họp (tải về hoặc mở file)
5. Mẫu Đề nghị (tải về hoặc mở file)
6. Mẫu Xuất kho (tải về hoặc mở file)
7. Mẫu Xác nhận điều chuyển tài sản (tải về hoặc mở file)
8. Thông báo (tải về hoặc mở file)