Thứ Ba, 16-07-2019 | 14:31

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 - KHÓA RA TRƯỜNG

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 - KHÓA RA TRƯỜNG

      Phòng Công tác Chính trị - Học Sinh Sinh viên thông báo đến toàn thể HSSV kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2018-2019 như sau:

Lớp 29AB

LỚp 29CD

Lớp 29EG

Lớp TC7AB

Lớp Nhạc 17

Lớp MT17

Lớp SPTA6

Lớp GDCD6

Lớp ĐB13

Lớp CTXH4

Lớp KTGD8