Thứ Ba, 20-06-2023 | 00:00

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN HK2 2022-2023 VÀ RÈN LUYỆN 6HK KHÓA HỌC 2020-2023

KẾT QUẢ THI ĐUA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023 VÀ RÈN LUYỆN 6HK
Nhà trường gửi đến sinh viên kết quả thi đua HK2 năm học 2022-2023 Tại đây và Điểm rèn luyện 6HK Tại đây.
Trân trọng!