Thứ Ba, 10-10-2023 | 14:30

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN KHÓA 2021-2024 VÀ 2022-2025, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

KẾT QUẢ THI ĐUA SINH VIÊN KHÓA 2021-2024 VÀ 2022-2025, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Nhà trường thông báo kết quả thi đua đến sinh viên khóa 2021 - 2024 và 2022 - 2025 HKII, năm học 2022-2023 theo file đính kèm: Điểm rèn luyện HKII 2022-2023. 

Trân trọng!