Thứ Tư, 05-12-2012 | 22:03

Phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên

 

 

Lãnh Đạo Phòng

  • ThS. Lê Thị Tâm (Trưởng Phòng)

  • ThS. Trần Trúc Quỳnh (Phó trưởng phòng)

Văn phòng : Tầng trệt, nhà D
   182 Nguyễn Chí Thanh, P2, Q.10, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 38399462
Fax :
Website http://www.cdsptw-tphcm.vn/ctct-hssv/
Email

phongctcthssv.tw3@gmail.com

- ctsv@ncehcm.edu.vn

        Phòng Công tác Sinh viên được thành lập vào tháng 8 năm 1998, là đơn vị tham mưu và giúp Ban Giám hiệu tổ chức triển khai các nghị quyết, chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong sinh viên, quản lý sinh viên toàn trường.

        Hiện nay P.CTSV có 7 CBVC, trong đó có 01 thạc sĩ, 01 cao học, 04cử nhân, 01 y tá.                                   

       Phòng Công tác sinh viên có nhiệm vụ nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của sinh viên; tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động rèn luyện đạo đức tác phong, nếp sống văn minh, nội quy học đường. Tổ chức quản lý các hoạt động cấp trường về phong trào sinh viên; các chương trình sinh hoạt ngoại khoá; các chuyên đề chính trị tư tưởng, đạo đức, pháp luật, văn hoá, văn nghệ, môi trường… thông qua “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên”. Hàng năm tổ chức đối thoại với sinh viên để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên.

       Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trương, giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng.

       Phòng Công tác sinh viên còn thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành chính hồ sơ sinh viên và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên; thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên; tổ chức và giám sát các hoạt động văn hóa – văn nghệ và thể dục thể thao trong sinh viên.

         Mặt khác, phòng Công tác sinh viên có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, xét duyệt và quản lý hành chính hồ sơ sinh viên nội trú, theo dõi và kết hợp với địa phương quản lý sinh viên ngoại trú. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên; theo dõi và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên, triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho sinh viên, phối hợp với cơ quan bảo hiểm, các phòng ban có liên quan giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro.

        Với chức năng nhiệm vụ được giao và mục tiêu phát triển đã đề ra, phòng Công tác sinh viên xây dựng tập thể phòng đoàn kết, vững mạnh và hoàn thiện về cấu trúc tổ chức, quản lý lý sinh viên phù hợp với sự phát triển của nhà trường và chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ.