Thứ Hai, 29-05-2023 | 00:00

HỌC BỔNG KKHT HKI 2022-2023

HỌC BỔNG KKHT HKI 2022-2023

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KHÓA HỌC 2020 - 2023, 2021-2024 VÀ 2022 - 2025, HKI NĂM HỌC 2022 - 2023

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng khuyến khích học tập HKI khóa học 2020-2023, 2021-2024 và 2022-2025, học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 theo theo file đính kèm.

Nhà trường sẽ chi trả học bổng theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Vietinbank. Sinh viên có tên trong danh sách có trách nhiệm cung cấp số tài khoản ngân hàng Vietinbank đúng tên mình để nhà trường tiến hành chuyển học bổng qua tài khoản. Quá thời hạn nhà trường sẽ chi trả học bổng cho sinh viên vào học kỳ tiếp theo.

Trân trọng!