Thứ Sáu, 19-04-2024 | 11:15

PHẦN THƯỞNG KKHT DÀNH CHO SV THUỘC ĐỐI TƯỢNG TCXH CÓ KQTĐ TỪ KHÁ TRỞ LÊN HK1 NH 2023-2024

PHẦN THƯỞNG TCXH DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ XLTĐ TỪ KHÁ TRỞ LÊN HK1, NĂM HỌC 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được nhận Phần hường cho sinh viên diện TCXH có xếp loại thi đua HK1 năm học 2023-2024 đạt từ Khá trở lên xem tại đây

Nhà trường sẽ chi trả học bổng theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Vietinbank. 

Trân trọng!